Výstava o Tomáši Baťovi v Alternátoru

11.1.2020
Výstava o Tomáši Baťovi v Alternátoru

Znáte jméno Tomáš Baťa? Teď si asi říkáte, co je to za otázku – Baťu zná přece každý. Ale zamysleme se – jak je možné, že to jméno stále známe? Vždyť stejně jako jste odpověděli nyní vy, odpověděli by naši prarodiče či praprarodiče. Pro ně byl Baťa synonymem pro boty, v tehdejším Československu na ně měl prakticky monopol, ale podobně tomu bylo i v mnoha zemích po celém světě, kam expandoval.
Osobností Tomáše Bati se zabývá nová výstava, kterou můžete od včerejška navštívit v Ekotechnickém centru Alternátor v Třebíči, které sídlí – jak jinak – na ulici Tomáše Bati. Byl to totiž právě Tomáš Baťa, kdo odkoupil třebíčské obuvnické závody a koželužny, byť s Třebíčí Město Třebíč je zejména spojeno jméno jeho nevlastního bratra Jana Antonína Bati, který podnik vedl poté, co Tomáš v roce 1932 tragicky zahynul. Výstava, která se skládá zejména z dobových článků a inzerátů, se ale věnuje právě Tomáši Baťovi a návštěvníkům ukazuje, jaký byl a co vše dokázal předtím, než přišel do Třebíče.
Někdo by mohl říct, že Tomáš Baťa byl výjimečný. Samozřejmě, z vnějšího pohledu ano – vždyť vybudoval obuvnické impérium, jemuž nebylo do té doby rovno. Ale on sám se za výjimečného rozhodně nepovažoval. Viděl v sobě stejného dělníka, jakým byli jeho spolupracovníci (tak říkal svým zaměstnancům) a jakým byl, když na sklonku 19. století spolu se svým bratrem a sestrou firmu zakládal. Dokazuje to text ze sborníku, který Alternátor k výstavě vydal a v němž je přetištěn článek o Baťovi z roku 1923.
„Větší část dne prodlí v dílně, kde často sám s vyhrnutými rukávy ukazuje svému personálu, že mnohé vědomosti lze nabýti spíše hmatem nežli z knih. Jak se dovídám, pracuje v tomto čase již třetí týden ve své koželužně jako obyčejný dělník,“ můžeme se v článku mimo jiné dočíst.
Tomáš Baťa byl totiž nejen vizionář, který se prosadil díky své intuici a pracovitosti, ale byl hlavně velice lidský. Obědval ve stejné závodní jídelně stejné jídlo jako jeho zaměstnanci, dokázal s každým promluvit, každého vyslechnout. To byl možná důvod jeho úspěchu. Umět vnímat své okolí, nechovat se povýšeně, dokázat přijmout názory toho druhého. Myslím, že v tomto ohledu by se mnozí podnikatelé, politici, manažeři a různí další vysoce postavení činitelé měli od Tomáše Bati stále co učit.