WiNky v Senátu a v Řeži

11.9.2019
WiNky v Senátu a v Řeži

Včera jsem měla možnost strávit den v milé společnosti dam ze Sdružení WIN Czech - Women In Nuclear - Ženy pracující v jaderných oborech. Nejdříve jsme absolvovaly prohlídku Valdštejnského paláce a zahrad, pozdravil se s námi i předseda Senátu Jaroslav Kubera, velký podporovatel jádra.
Poté jsme se přesunuly do Řeže navštívit Ústav jaderného výzkumu ÚJV Řež a.s.
Tento ústav poskytuje širokou škálu služeb v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. V rámci energetiky například nabízí kompletní řetězec služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady - od jejich detekce a identifikace přes jejich zpracování a úpravu až po jejich přípravu na bezpečné uložení. Výsadní pozici má v oblasti inovací vodíkové technologie se zaměřením na aplikace v energetice a v dopravě - výsledkem je ekologický TriHyBus, tedy autobus na vodíkový pohon, nebo třeba systém ukládání přebytků energie z fotovoltaických panelů do vodíku. Pozoruhodnou a velmi přínosnou oblastí je také produkce radiofarmak - léčiva a léčivé přípravky pro nukleární medicínu. Ročně se tu vyrobí a dodává více než 32 000 dávek radiofarmak do celé České republiky.
Musím říct, že to pro mě bylo velmi zajímavé a všem ženám v jádře držím palce v jejich poslání. Dámy máte můj obdiv!