XII. Rodácký sjezd obce Police

29. 6. 2019

XII. Rodácký sjezd obce Police

Nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí v obci Polici (nejjižnější obec Kraje Vysočina) jsou bezesporu rodácké sjezdy. Mají tu zde dlouholetou tradici. První rodácký sjezd byl v roce 1964 a poslední probíhá právě o tomto víkendu. Veškerý kulturní program probíhá v zámecké galerii po tři dny. Pokaždé se sjíždí rodáci z Police a celé ČR, tak i ze zahraničí. Poslední sjezd navštívilo úctyhodných 2000 návštěvníků. Sjezd začíná v pátek troubením trubačů ze zámecké věže a večerní taneční zábavou, v sobotu dopoledne probíhá den otevřených dveří v MŠ, ZŠ, hasičské zbrojnici a na zámku. Zde se mohou návštěvníci obce podívat na fotografie z historie obce až po současnost. Součástí je také prohlídka zámku, prohlídka muzea historických motorek, dále také muzea našich letců v RAF (stálá a jediná expozice tohoto druhu v ČR) a vstup na věž. Zajímavostí zámku je zcela zachovaná a neporušená zámecká kaple z 18. století.
V Polici je vidět pořádný kus odvedené práce. Poličští mohou být právem hrdi na svého dlouholetého starostu pana Karla Janouška, který pro Polici jak se říká, žije tělem i duší. Děkuji vedení obce za pozvání a již nyní vím, že jsem v Polici nebyla naposledy.