Zabývali jsme se nárůstem cen energií na podvýboru

1.12.2021
Zabývali jsme se nárůstem cen energií na podvýboru
Dnes jsme v rámci Podvýboru pro energetiku a dopravu projednávali řešení nárůstu cen energie - soubor opatření a podpor. Debata byla velmi věcná a férová a zúčastnili se jí zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Energetického regulačního úřadu, zástupce Evropské komise v ČR a dále zástupci dodavatelů poslední instance: ČEZ a.s. a E.ON Energie.
Zástupci ministerstev nás ujistili, že situaci vzniklou odchodem významného dodavatele energií řeší společně. Zároveň jsme projednali možné kroky, jak těmto nenadálým situacím předcházet do budoucna.