Začínají volby a Václav Havel má vyročí

5. října 2018

Začínají volby a Václav Havel má vyročí

Dnes začínají volby do zastupitelstev obcí i volby do Senátu ČR. Shodou okolností si ale dnes připomínáme i 82 let od narození prezidenta Václava Havla.

Odkaz tohoto nejvýznamnějšího polistopadového politika nám dodnes připomíná, jak důležitá je svoboda a demokracie. A právě Senát je pojistkou pro demokracii. Třetinové střídání senátorů vždy po šesti letech zaručuje, že žádná strana v něm nemůže počítat s většinou, stejně jako není možné, aby jeho složení bylo totožné se složením Poslanecké sněmovny. Pokud by snad někdo ze zákonodárců chtěl prosadit změnu Ústavy ČR, musí hledat shodu napříč celým politickým spektrem, a tedy napříč Poslaneckou sněmovnou i Senátem. To zaručuje, že bude-li existovat Senát, není možné změnit demokratické ústavní principy v nedemokratické. V současné době, kdy se objevuje stále více autokratických a populistických stran, je nutné si toto neustále připomínat. Nevím, co by na tuto situaci říkal Václav Havel, ale jsem si jistá, že by se snažil všechny záruky demokracie posilovat. Apeloval by na občany, aby si uvědomili, že kdo slibuje jednoduchá a rychlá řešení, málokdy jedná v souladu s demokracií. Vzpomeňme si tedy prosím dnes na Václava Havla a na jeho vždy čestné a slušné jednání, pro které ho obdivovali lidé po celém světě. Čest jeho památce.