Zajímá vás, jak pomáhají senátoři STAN?

24.3.2020
Zajímá vás, jak pomáhají senátoři STAN?

Těší mě, jak velká vlna solidarity se mezi námi našla. Děkuji vám všem i svým kolegům za to, jací jste. Tedy šikovní, pracovití, lidští, ohleduplní a laskaví. A k tomu sdílím příspěvek senátorského klubu STAN.


Ocitli jsme se v naprosto mimořádné situaci, jakou v novodobé historii naše země nezažila. Je obtížné se orientovat v toku nových informací i zpráv, které jsou nám denně předkládány.
Chceme touto cestou poděkovat zejména (mužům i ženám) zdravotníkům, lékárníkům, záchranářům, hasičům i policistům, hygienikům a epidemiologům a mnoha dalším, kteří musí dál chodit do zaměstnání a i v omezených podmínkách zajišťují fungování naší země.
Dík patří také těm, kteří si zachovali zdravý rozum a k mimořádným opatřením přistupují realisticky a bez zbytečné paniky. I přes to bychom vás rádi požádali, abyste byli ke svému okolí maximálně ohleduplní a v souvislosti se snahou zamezit šíření nákazy koronavirem, zejména v prostředí vyžadujícím těsnější kontakt ,používali ochranné prostředky. Chráníte tím sebe i své okolí.
Vážíme si vlny solidarity a spontánního zapojování různých skupin dobrovolníků do šití chybějících roušek nejenom pro své blízké, ale hlavně pro všechny potřebné!
I naši senátoři pomáhají a nabízejí pomocnou ruku tam, kde je třeba. Např. Hana Žáková sedla k šicímu stroji a začala šít roušky pro Nemocnici Třebíč. Do této chvíle ušila několik desítek kusů roušek a pochopitelně ve svém nasazení nepolevuje. Držíme palce! Zdeněk Hraba pomáhá s distribucí týmu paní Havlíčkové, která šije v Dolních Břežanech a okolí roušky, které následně pan senátor rozváží např. do Úval, Pyšel, Říčan na místní radnice, kde je dále rozdávají.
Nebo Jiří Vosecký, ten pro změnu zajel i do Kralup nad Vltavou, kde v Technoparku, který je celoškolským pracovištěm VŠCHT Praha, připravili desítky litrů desinfekce. Tu zavezl do Novoborsko a předal těm obcím, na které se nedostalo z jiných dodávek. Tuto akci se podařilo zajistit díky senátorovi a bývalému starostovi Kralup nad Vltavou Petru Holečkovi.
Davida Smoljaka napadlo založit v Praze skupinu "Roušky pro Prahu 9", kde je nyní přes 200 lidí, kteří nabízejí nebo poptávají pomoc v jeho senátním obvodu. Kromě toho koordinuje pomoc ze strany místních komunitních center. Každý den rozdávají roušky, které šijí jejich dobrovolníci, distribuují látky, propojují ty, co potřebují pomoc, s těmi, co ji nabízejí. Nezůstávají ale jen u ochranných pomůcek, ale např. dovezli do Českého červeného kříže várku 10 kg kávy pro místní seniory.
První místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička, jako ředitel Gymnázia Jana Keplera, řeší s desítkami škol reálné a zvládnutelné možnosti výuky on-line a hodně se angažuje v koordinaci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a školskými asociacemi v otázce přijímaček a maturit.
Miroslav Balatka ve svém volebním obvodu Sokolov podporuje a pomáhá sokolovské "Šicí akční skupině”, která za několik dní ušila víc než 1000 roušek pro sociální služby a seniory. Zajímavé je, že látku na roušky tam řežou laserem, nebo také to, že tisknou respirátory na 3D tiskárně. 130 ks roušek už předali do Nemocnice Sokolov.
V Krásné Lípě, kde je místostarostou, se angažuje v pomoci v boji s koronavirem Zbyněk Linhart. Tam během prvního týdne dali dohromady cca 3,5 tisíce bavlněných roušek. Rozdělují je systematicky a postupně - lidem zajišťujícím služby, ošetřovnám, seniorům a dalším. Omezeně i mimo město - např. do rumburské nemocnice.
Opavský senátor Herbert Pavera zase zveřejnil výzvu, zda se najdou švadlenky, které by šily roušky. A ozvalo se jich několik desítek. Ušily možná až dva tisíce kusů! Pro obec, své příbuzné, sousedy, do nemocnic, do rehabilitačních zařízení, pro domovy pro seniory nebo policisty. A šijí dále, protože nouzový stav může trvat ještě několik týdnů.
Bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek: "Každý se dnes můžeme zapojit. Každý kus pomoci může pro ostatní znamenat hrozně moc. Dělá mi radost, že Masarykova univerzita rozjela vlastní projekt pomoci proti následkům epidemie koronaviru. Proto ať už potřebujete pomoct, nebo naopak chcete přidat ruku k dílu, určitě běžte na web www.munipomaha.cz, kde se vás rádi ujmou."
A takhle se snaží i další senátoři z našeho klubu, tady najdete jen krátký výčet. Je to jen část odpovědi na otázku škarohlídů, co dělají v této nelehké době zákonodárci, když nejednají? Jako „miniombudsmani“ ve svých volebních obvodech pomáhají a jsou jedněmi z vás!
Přejeme nám všem, ať jsou mimořádná opatření co nejdříve minulostí. Prosíme vás o jejich maximální dodržování i o vzájemnou ohleduplnost. Zvažte také, co vše musíte mimo své domovy řešit v době nouzového stavu a které záležitosti snesou odklad. Přejeme vám, ať vše přečkáte ve zdraví.
Své podněty, připomínky či nápady jak pomoci, nebo když snad budete potřebovat zprostředkovat nějakou pomoc, můžete na e-mail: kontakt@senat-stan.cz.