Zasedání mikroregionu Horácko

3.12.2019
Zasedání mikroregionu Horácko

Včera v podvečer se na svém zasedání sešla rada ekologického mikroregionu Horácko, které mám tu čest předsedat. Rada je složena ze zkušených, pracovitých a ochotných starostek, starostů a zastupitelů obcí, kteří se snaží pro své kolegyně a kolegy z 33 obcí získávat dotace a podílejí se na dalším rozvoji našeho mikroregionu. Tentokrát jsme rádi přijali pozvání od pana místostarosty Pozďatína pana Jaroslava Musila k návštěvě a prohlídce Agro školy, která se nachází nad obcí směrem k Pyšelu na místě bývalé hájenky. Jedná se o soukromou střední školu zemědělskou, jejíž představení a prohlídku prostor nám zprostředkoval pan Jan Břížďala, statutární zástupce ředitelky školy. Na společné jednání byl přizván i pan Pavel Gregor, ředitel Svazku pro komunální služby ESKO-T, který nás informoval o připravované nové legislativě v nakládání s odpady. To, co se na nás v tomto směru chystá, bude hodně náročné. Naše jednání již následně pokračovalo tradičními body, jako je projednání a schválení rozpočtového provizoria, schválení rozpočtových úprav či odsouhlasení inventarizační komise pro provedení řádné inventarizace majetku. Závěrem bych ráda poděkovala za milé přijetí vedením školy, pořízení fotografií Jardu Musilovi a všem svým kolegům za jejich celoroční práci pro mikroregion.