Zasedání Občanské bezpečnostní komise

28.11.2019
Zasedání Občanské bezpečnostní komise

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany od svého vzniku v roce 1996 usiluje o posílení vzájemné důvěry mezi občany, obcemi, městy a elektrárnou. Její činnost pro laickou veřejnost je nezastupitelná. Pravidelně se snaží informovat nejen starosty obcí v regionu JE Dukovany, ale i ostatní veřejnost o provozu elektrárny. Jednou z jejích aktivit je mimo jiné pořádání seminářů s odborníky, politiky a institucemi, které mají přímý vliv na provoz JE Dukovany. Dnes se jeden takový uskutečnil na Zámku Valeč a já měla tu čest se jej nejen zúčastnit, ale také se podělit se svými bývalými kolegyněmi a kolegy starosty o činnost Podvýboru pro energetiku a dopravu Hospodářského výboru Senátu PČR Senát Parlamentu ČR a také senátního Výboru pro záležitosti EU, kde otázku dalšího směřování v oblasti energetiky ČR ve vztahu k EU velmi často projednáváme. Dále jsem je informovala o nedávno proběhlé konferenci na téma Trendy evropské energetiky. Závěrem jsem poděkovala všem přítomným za to, že i po těch letech stále táhneme za jeden provaz, a vyslovila přání, aby nás neopouštěla energie a elán táhnout za něj dál. Náš cíl je jasný – výstavba nových jaderných zdrojů, které nahradí ty současné dosluhující. Všem, kteří se v tomto směru angažují už řadu let, i ti, kteří se po volbách obměnili, ale rychle mezi nás zapadli, patří velký dík.
Dámy a pánové, jsem na vás hrdá a těší mě, že nyní mohu pomoci z druhé strany.