Zasedání Podvýboru pro energetiku a dopravu

10.3.2020
Zasedání Podvýboru pro energetiku a dopravu

Dnes dopoledne jsme v Senátu zasedali v rámci Podvýboru pro energetiku a dopravu. Na programu bylo projednávání návrhu Evropské komise zřídit Fond pro spravedlivou transformaci, který by měl podpořit regiony a členské státy, jež se z důvodu přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku EU do roku 2050 budou potýkat se závažnými sociálně-ekonomickými problémy. Fond by měl mít rozpočet ve výši 7,5 mld. EUR a je určen všem členským státům. Na Českou republikou by měla připadnout částka 581 mil. EUR. Jednotlivé státy budou muset připravit územní plán spravedlivé transformace, ve kterém se určí transformací nejvíce zasažené oblasti a ty budou finančně podpořeny jak z nově vzniklého Fondu pro spravedlivou transformaci, tak i ze stávajícího Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Fond pro spravedlivou transformaci bude podporovat zejména investice do přechodu na čistou energii, dekontaminaci postižených lokalit a rekvalifikaci pracovníků.
Tento dokument se bude dále projednávat v senátním Výboru pro záležitosti EU a také na plénu Senátu. Děkuji za pomoc při přípravě materiálů panu Milanu Petříkovi z Oddělení pro EU a Radce Novákové, tajemnici podvýboru.