Zasedání Podvýboru pro energetiku a dopravu

29.10.2019
Zasedání Podvýboru pro energetiku a dopravu

Dnes jsme v Senátu zasedali v rámci Podvýboru pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Po půl roce jsem přizvala zástupce Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby nás informovali o aktuálním stavu legislativního procesu připravované vládní novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Zástupci ministerstev nás ujistili, že návrh novely zákona již prošel meziresortním kolečkem a byl předán na Úřad vlády. Touto cestou bych chtěla poděkovat za práci zástupců ministerstev, kterou na návrhu novely odvedli, a zároveň Radce Novákové za přípravu podkladů pro dnešní jednání.
Dále jsme se věnovali a snažili najít řešení dvou podnětů od kolegů senátorů, které s výše zmiňovaným zákonem souvisí. Prvním z nich byl obchvat města Znojma, který už se řeší více než třicet let. Druhým bylo řešení objízdných tras v souvislosti s rekonstrukcí mostů na obchvatu města Čáslav. Byli přizváni všichni dotčení, tedy zástupci měst, obcí a Ředitelství silnic a dálnic, a věřím, že diskuze byla přínosná a rozpohybuje řešení problémů.