Zasedání Senátu s ministrem USA Pompeem

12.8.2020
Zasedání Senátu s ministrem USA Pompeem

Dnes se konala 26. schůze Senát Parlamentu ČR, tedy alespoň její první část. V ní jsme:

  • schválili zrušení daně z nabytí nemovitosti
  • souhlasili s působením sil a prostředků rezortu ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem ČR do 31. prosince 2022 v celkovém počtu do 60 osob
  • přijali jsme usnesení, ve kterém odsuzujeme násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům protestujícím proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb. Svoboda slova a svoboda shromažďování jsou univerzální lidská práva a jejich potlačování nesmí mít místo v žádné společnosti, natož v Evropě 21. století.

Poté byla schůze přerušena z důvodu mimořádné návštěvy v podobě ministra zahraničních věcí Spojených států amerických Mika Pompea. V úvodu své řeči vzpomenul na to, jak jako mladý voják sloužil v nedalekém Bayreuthu v Německu. Do Kansasu, který Mike Pompeo v letech 2011–2016 zastupoval ve Sněmovně reprezentantů, mířilo před pádem komunistického režimu spoustu uprchlíků z Čech a Moravy. S sebou přinesli svoji kulturu, tradice a v nové domovině si chtěli zachovat kus svojí rodné hroudy, a tak není divu, že město Pilsen najdeme i tam. Přesně před třiceti lety měl v americkém Kongresu proslov Václav Havel, místě, kde šanci dostanou jen ti největší vůdci světa. V roce 2014 zde byla odhalena busta Václava Havla, která už tam zůstane navždy. Mike Pompeo s politováním konstatoval, že autoritářství nezahynulo. Rusko se snaží podkopat naši demokracii a bezpečnost a pomocí dezinformací přepsat historii. O něco větší hrozbu pak tvoří Čína svými vyděračskými kampaněmi a krádežemi dat. Nicméně věří, že svoboda zvítězí i tentokrát, s odkazem na slova Václava Havla: nesmíme žít ve lži, musíme žít v pravdě. Dosáhneme toho jedině spoluprací a vysvětlováním. V této souvislosti také uvítal cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchai-wan a vyjádřil nám v těchto krocích podporu.
Schůze Senátu bude pokračovat příští týden ve čtvrtek.