Zasedání Senátu

10.4.2020
Zasedání Senátu

Včera proběhla mimořádná 19. schůze Senátu a vzhledem k pokračujícímu stavu nouze to bylo bezprostředně poté, co Senát obdržel návrhy zákonů od Poslanecké sněmovny, aby tak co nejvíce urychlil jejich schválení a následnou pomoc občanům. I včera se jednání zúčastnila zhruba polovina senátorů. Já ale byla mezi těmi, kteří zůstali doma a zajišťovali tak usnášeníschopnost v případě, že by kolegové museli odejít do karantény. Předmětem jednání byly tři body, které v současné situaci nesnesou odkladu. Ve zkratce došlo ke schválení těchto návrhů zákonů:
- Finanční podpora pro osoby pracující jako OSVČ ve výši 25 000,- Kč (Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 500 Kč denně za každý den v rámci období od 12. března do 30. dubna 2020, pokud bude osoba v daný den splňovat podmínky pro jeho poskytnutí).
- Lidé, kteří žádají o příspěvek na bydlení, na dítě nebo o zvýšený příspěvek na péči a u nichž nedošlo k žádné změně, nebudou muset chodit na úřady práce, aby doložili příjmy a náklady.
- Nově budou moci uchazeči o práci komunikovat s úřady práce online, odkudkoliv, nikoliv pouze osobně a z místa svého trvalého bydliště, dále po dobu nouzového stavu nebudou muset firmy, které žádají o podporu v programu Antivirus, dokládat bezdlužnost.
Další plénum Senátu se bude konat již příští týden ve čtvrtek a tentokrát se ho již zúčastním.