Zasedání Výboru pro záležitosti EU

21.4.2020
Zasedání Výboru pro záležitosti EU

Dnes jsme měli v Senátu schůzi Výboru pro záležitosti Evropské unie, jak jsem již zmiňovala ráno. Ve stručnosti shrnu, co jsme probírali.
Jako první bod dnešního jednání nám zástupce Ministerstva spravedlnosti předložil zprávu Vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii za rok 2019.
Následovalo pět evropských tisků, u kterých je nutno doplnit, že byly zpracovány ještě před propuknutím pandemie koronaviru, takže jsou v řadě ohledů, především v alokaci prostředků, neaktuální. Do konce dubna se očekává předložení nové podoby víceletého finančního rámce, ze kterého bude patrné, jaké prostředky budou na tyto programy vyčleněny.
1) sdělení Komise: Strategie pro udržitelný růst na rok 2020
2) sdělení Komise Zelená dohoda pro Evropu.
3) sdělení Komise Bezpečné zavádění sítí 5G v EU – Implementace souboru opatření EU
U dalších dvou tisků jsem byla zpravodajkou. Týkaly se zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci a s tím související změny ve společných ustanoveních o evropských fondech.
Pro dnešek tedy máme hotovo a s kolegou senátorem Jiřím Duškem vyrážíme na cestu domů. Nesmějí chybět ochranné roušky a bezpečný odstup!