Zasedání Výboru pro záležitosti EU

24.10.2019
Zasedání Výboru pro záležitosti EU

Dnešní den jsme v Senátu zasedali v rámci Výboru pro záležitosti Evropské unie (dále jen VEU). Nejdříve jsme se seznámili se závěry z jednání říjnové Evropské rady, kde se řešilo následující:
- v otázce zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií, které VEU považuje za velmi důležité k zajištění stability a bezpečnosti v sousedství EU, se bohužel na jednání Rady nepodařilo nalézt shodu. Výbor považuje za nezbytné, aby členské státy do května 2020, kdy se koná summit EU-západní Balkán, prodiskutovaly důvody nesouhlasu některých členských států a pokusily se nalézt řešení, které zahájení přístupových rozhovorů umožní. VEU vyzval vládu, aby za tímto účelem iniciovala jednání s ostatními členskými státy.
- Výbor souhlasí s Radou, která odsuzuje jednostrannou vojenskou akci Turecka na severovýchodě Sýrie, jež způsobuje nepřijatelné lidské utrpení, narušuje boj proti Islámskému státu a vážně ohrožuje evropskou bezpečnost. Je toho názoru, že by EU a členské státy měly v závislosti na vývoji situace přistoupit k efektivnějším opatřením s cílem zabránit humanitární krizi v této oblasti.
- VEU také přijal usnesení k brexitu. Prioritním zájmem je i nadále brexit s dohodou, proto by Rada měla souhlasit s opětovným odkladem termínu vystoupení Spojeného království z EU.
Posledním bodem programu, který doprovázela poměrně vášnivá diskuze, bylo téma týkající se doporučení Komise k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030 a sdělení Komise Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu – vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii. Výbor respektuje cíl vlády pro podíl energie z obnovitelných zdrojů ve výši 22 %, nicméně vládě doporučuje průběžně jednat s dotčenými subjekty a hledat způsoby, jak výrazněji navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci energetického mixu ČR a snížit spotřebu primární energie. Výbor znovu vyzval vládu, aby výrazně podpořila výzkum, vývoj a inovace v oblasti OZE a jejich využití v našich přírodních podmínkách. Nejen z mých úst zde zaznělo, jak podstatnou roli hraje jaderná energetika při snižování emisí oxidu uhličitého a zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ČR.