ZŠ Otevřmysl

6.11.2023
ZŠ Otevřmysl
Otevřmysl funguje na respektujícím přístupu pro každé dítě, aby vědělo, co a proč se učí, kde to využije a jak na to přijde. Děti jsou vedeny k samostatnosti, spolupráci, respektování pravidel a nacházení různých cest. Celá škola je postavena na principech zkušenosti zprostředkovaného učení a instrumentálního obohacování R. Feuersteina. Velmi ráda jsem školu navštívila a nahlédla za dětmi do výuky, kde jsem se dozvěděla mnoho zajímavých postřehů a zároveň si odnesla jejich přání. Mezi nejčastější patří chránit naši přírodu, nekácet lesy a aby každá škola měla velkou tělocvičnu. Děti během celého roku pracují na různých projektech, týkající se celé naší společnosti.
Za pozvání děkuji paní ředitelce Vendule Jaškové v jejímž doprovodu jsem si mohla prohlédnout zázemí školy. Přeji mnoho vnímavých a motivovaných žáků.