Dům a zahrada

říjen 2018

Dům a zahrada

Krátce po svém zvolení do zastupitelstva obce v listopadu roku 1998 jsem přemýšlela, jak efektivněji využít kulturní dům a přilehlá prostranství kolem, na akce, které by byly užitečné pro širokou veřejnost. 

Tehdy jsem přišla s myšlenkou zorganizovat prodejní výstavu Dům a zahrada. Zastupitelé obce, kde kromě mě bylo ryze mužské zastoupení, mě spíše zrazovali a nápadu nebyli příliš nakloněni, přesto mě nechali pod hlavičkou obce rozběhnout moji myšlenku. Hned první ročník ukázal, jak velký zájem o takové akce je. Účast předčila i moje očekávání. Prodejci nestačili navážet zboží a lidé kupovali sazenice, květiny, výzdobu do svých domovů, domácí cukroví a další zboží. Tehdy nebylo ani jednoduché přemluvit prodejce, aby na výstavu přijeli, ale hned po prvním ročníku už byla situace jednoduší. Jak šel čas, výstava se postupně rozrůstala z kulturního domu na venkovní prostory před budovu a dále do parku ke kostelu. Měla jsem radost, že této možnosti využívají právě starší spoluobčané, pro které cesta do města nebo jinam za nákupy byla složitá. Zde na jednom místě mohli vyřešit vše, a navíc se potkali se svými kamarády, přáteli atd. Zapojila se i místní škola, a tak děti od těch nejmenších vyráběly různé dekorační výtvory, které pod dohledem učitelek následně nabízely za finanční příspěvek k prodeji. Měly radost, že si třeba vydělaly na některou z aktivit ve škole, a také už jako malé zjistily, že bez práce nejsou koláče. Pokud mohu z mého pohledu akci po 19. ročnících zhodnotit, jsem spokojená. Bohužel letošní jubilejní ročník se již neuskutečnil. Řada prodejců kvůli EET nebo i jiným překážkám a povinnostem, které na ně stát přenáší, raději svá řemesla opouští. Je znatelná i generační výměna prodejců a pěstitelů. Ti starší již nemohou a mladí se příliš nehrnou. Je to spíše taková oběť, časově náročná a bez vyhlídky rychlého a jistého zisku. Navíc se rozšířila nabídka supermarketů, a tak lidé nakoupí sazenice a vše, co se týká zahrádky a domu, přímo tam. Snad se pro další uplatnění a využití těchto prostor nalezne myšlenka a nápad, jenž opět oživí místo, které si to rozhodně zaslouží.