Proč stavět bloky v Dukovanech?

listopad 2018

Proč stavět bloky v Dukovanech?

Elektřinu potřebujeme. Energie z jádra je čistá. Vláda má plnit to, co slíbila. 

Asi všichni, zejména na Třebíčsku, jehož se to nejvíce dotýká, zaznamenali vystoupení premiéra Andreje Babiše a ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, kteří přišli s nápadem nestavět nové bloky Jaderné elektrárny Dukovany, ale pouze její životnost prodloužit. Je to velmi zkratkovité uvažování ve stylu „po nás potopa“, které zároveň nedomýšlí všechny aspekty, jež se k této problematice vztahují.

Nejde „jen" o to, že v případě nevystavění 5. a 6. bloku přijdou lidé v našem regionu po roce 2045, kdy skončí i prodloužená životnost elektrárny, o práci. Jistě, mnohé z nás už to třeba zajímat nemusí, vždyť je to „až" za 27 let. Ale určitě to bude zajímat naše děti a vnoučata. Nejde „jen" o to, že vzroste chudoba a zvýší se nezaměstnanost, která s sebou přinese tak negativní jevy, jako je třeba nárůst alkoholismu či kriminality. Nejde „jen" o to, že energie bude stále potřeba, a protože naše země zkrátka nemá takové podmínky, aby se mohla celou energetickou politikou orientovat na obnovitelné zdroje, musela by opět navýšit výrobu z hnědého uhlí.

Jde i o mnoho dalších věcí, které si mnozí ani neuvědomujeme. Jednak by to bylo skokové navýšení cen energie. Na začátku tohoto listopadu Belgie kvůli opravám uzavřela šest ze svých sedmi jaderných reaktorů. Ty zemi dodávají zhruba polovinu potřebné energie. Momentálně je teplo, ale odborníci varují, že přijde-li tuhá zima, lidé buď budou mrznout, nebo se budou muset spoléhat na okolní státy. Hrozí také omezování vlakové dopravy, ale třeba i problémy zemědělcům – vždyť i zvířata v kravínech potřebují elektřinu, aby mohla být podojena či krmena. Zemědělci tak už nyní uvažují o tom, že si nakoupí vlastní generátory, což je však bude stát tisíce eur. To se samozřejmě projeví i do cen potravin. Zároveň se předpokládá, že až dvojnásobně vzroste cena elektřiny. Největší problém by nastal, pokud by okolní státy neměly dostatek elektřiny na vývoz. Pak by Belgičané mrzli. A to je další věc, kterou nám zabezpečuje JE Dukovany.

Provoz JE Dukovany nám dává energetickou soběstačnost. Energeticky nejsme závislí na okolních státech, naopak jim můžeme energii prodávat. Jednak nám to přináší značné zisky, jednak je to ale i pojistka pro případ, že by se spotřeba energie u nás ještě zvýšila. Pak tuto „nadbytečnou“ energii, kterou dodáváme do zahraničí, lze využít v České republice, aniž bychom se museli zamýšlet nad výstavbou nových elektráren. Na energii jsme totiž závislí, nežijeme v jeskyních, kde bychom si svítili loučemi – ale právě díky naší energetické soběstačnosti nás nemůže žádný stát, potenciální dodavatel energie, vydírat. Nemůže tak ohrozit naše životy, životy pacientů v nemocnicích, životy našich rodičů a prarodičů v domovech pro seniory.

Energetickou koncepci naší země tvořili ti nejlepší odborníci, kteří se energetikou zabývají celý život. Nikdo z nich není politik, který by přišel, zdálky se podíval na elektrárnu a prohlásil: „Mně se tahle elektrárna nelíbí, tak ji zavřeme.“ Ne, takhle to opravdu není a nesmí být. Tvůrci energetické koncepce jsou odborníci, opravdoví vědci. A s tím souvisí i další fakt – fakt, který má vztah k našemu regionu. Na Střední průmyslové škole Třebíč funguje unikátní obor Energetika, který je jediný v celé republice. Je zaměřen na výrobu energie v různých typech elektráren a jeho smyslem je vychovávat zde, lze říct přímo v centru dění, mladé vědce, z nichž naprostá většina pokračuje na technické univerzity, kde studují související obory. Je logické, že tento obor by zanikl ještě dříve než jaderná elektrárna, protože mladí lidé by neviděli smysl takového studia. Spolu s tím by možná zanikly i další obory a z prestižní Střední průmyslové školy Třebíč by se stala provinční odborná škola.

Pokud bychom se zamysleli, našli bychom i další důvody, proč je onen nápad předsedy vlády a ministryně průmyslu tak zkratkovitý, až nebezpečný. Každý z nás, z jakéhokoli oboru, by jistě přišel na to, k čemu elektřinu potřebuje. Zemědělci na závlahy, lidé v továrnách na pohon strojů, úředníci ke svícení, k chodu počítačů a nyní stále více i k chodu klimatizací. Sportovci potřebují osvětlené stadiony, nejen žáci potřebují ve školách svítit. Rodiče chtějí dětem uvařit jídlo či ohřát mléko. Elektřinu ale potřebují také policisté, hasiči, a samozřejmě i záchranáři. Každý obor, každý člověk, pokud se dobrovolně nerozhodl odejít do jeskyně či žít někde v lese (osobně nikoho takového neznám a asi nebudu sama), elektřinu potřebuje. A proto nesmíme hazardování s JE Dukovany dopustit. Premiérovi i ministryni jsem napsala otevřený dopis, v němž jsem jim sdělila své názory na jejich počínání. Nyní oslovuji každého občana, aby se zamyslel nad tím, jak s námi tito dva vedoucí činitelé jednají. Odmítám takové neuvážené zásahy do Státní energetické koncepce a Národního akčního plánu, jímž se nejen jaderná energetika řídí. A myslím, že nejsem sama, kdo je odmítá. Není to totiž jen Třebíčsko, pro které je Jaderná elektrárna Dukovany klíčová. Je klíčová pro celou naši zemi.

Hana Žáková, senátorka za Třebíčsko