Jana Štefánková

specialistka komunikace EDU

Jana Štefánková

Hanka je poctivý a racionální člověk, který chce řešit problémy s taktem a selským rozumem.

Tři otázky pro Janu Štefánkovou.


Co určitě neočekáváte od senátorky?

Já spíš přemýšlím pozitivně a neočekávám něco, co by nemělo být. Tak pojďme k druhé otázce…?

Co očekáváte od dobré senátorky a proč?

Nemám přehnané očekávání obecně od Senátu Parlamentu České republiky. Ale pokud máme mít v horní komoře svého zástupce, chtěla bych, aby to byl člověk charakterní a erudovaný a takovou osobou je právě Hanka Žáková, tak jak ji za 12 let vzájemné spolupráce a přátelství znám. 

Které dobré vlastnosti vidíte u Hanky?

Hanka je poctivý a racionální člověk, který chce řešit problémy s taktem a selským rozumem. Rozumí mnoha oblastem lidského života, od těch běžných rodinných záležitostí, přes práci v komunální sféře až po specifické oblasti jakými jsou například turistický ruch nebo energetika. Hanka navíc nepostrádá smysl pro humor, kterým dokáže odlehčit a okořenit každodennost života.