Josef Bryja

Akademie věd ČR

Josef Bryja

"Hanka má dostatečné zkušenosti z regionální politiky, což je rozhodně velké plus."

Co určitě neočekáváte od senátorky?

Neočekávám, že bude rozumět všemu a že se bude moci ke všemu detailně 

vyjádřit. To ovšem nijak neznamená, že by měla k zásadním věcem mlčet.

 

 Co očekáváte od dobré senátorky a proč?

 

Očekávám, že bude, tak jak by měli fungovat všichni senátoři, 

dostatečně zodpovědnou "pojistkou" proti některým evidentním 

nesmyslům, které vznikají v poslanecké sněmovně. Většina senátorů jsou 

výrazné sebevědomé osobnosti, takže to zatím jakžtakž funguje. Ocenil 

bych, kdyby se zasadila o snižování byrokracie na všech úrovních, 

protože nárůst "papírování", i přes to, že všichni politici deklarují, 

jak se snaží úroveň byrokracie snižovat, vidím jako velkou potenciální 

hrozbu pro celou společnost. Je to samozřejmě způsobeno tím, že si 

navzájem méně věříme, a na všechno tedy potřebujeme papír. Zvyšování 

důvěry mezi lidmi a důvěry v politiku obecně je další úkol, k jehož 

řešení by dobrá senátorka mohla svým příkladem přispět.

 

 Které dobré vlastnosti vidíte u Hanky?

 

 Hanka má dostatečné zkušenosti z regionální politiky, což je rozhodně 

velké plus. Ví, co lidi trápí a může tak navrhovat vhodné a efektivní 

řešení řady problémů. Protože je velmi komunikativní, tak věřím, že by 

mohla dobře zprostředkovat přenos informací mezi naším regionem a 

"velkou politikou" v Praze.