Miloš Musil

místostarosta města Oslavany

Miloš Musil

Na Hance obdivuji optimismus, rozhodnost, ale i trpělivost. 

Co určitě neočekáváte od senátorky?

Pasivitu a krátkou paměť a ustupování před lobbystickými tlaky. 


Co očekáváte od dobré senátorky a proč?

Využití svých bohatých zkušeností z dvacetiletého působení v komunální police. Zná nejlépe všechna úskalí, která ztrpčují práci starosty obce, ví, co je zbytečné a naobtíž a na druhé straně ví, co je potřeba. Využití umění jednání s lidmi (třebas i s takovými, kteří člověku "nesedí", ba jsou kolikrát přímo nesnesitelní). Bude v mezích svých možností hledat spojence v boji proti tupé byrokracii. Věřím, že si do této nové funkce přinese přehršel dobrých záměrů a nápadů, kterými ve funkci starostky oplývala. Nebude nadřazovat vnější politické tlaky a zájmy svému vlastnímu přesvědčení. Bude mít stále na paměti odkud vyšla a co by chtěla své obci a svému regionu přinést a co by pro ně chtěla udělat a že bude svoji obec a svůj region propagovat při jakékoliv možnosti aby jim prospěla.


Které dobré vlastnosti vidíte u Hanky? 

Optimismus, rozhodnost, ale i trpělivost. Komunikativnost, cílevědomost, zásadovost a  zodpovědnost. Umění jednat s lidmi různého názoru a s lidmi, kteří jsou v opozici proti tomu, co chce prosadit. Psávalo se kdysi v chrakteristikách: v kolektivu oblíbená, po svém bych řekl fajn holka do nepohody co nepokazí žádnou legraci a na kterou je vždycky spolehnutí.