Pavel Pacal

radní města Třebíč, náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Pavel Pacal

„Hana Žáková má pevné morální zásady a v pozici starostky dokazuje,  že umí řešit problémy lidí.“

 

Tři otázky pro Pavla Pacala.

 

Co určitě neočekáváte od senátorky?

Rozhodně neočekávám, že po zvolení zmizí v Praze a v regionu ji již neuvidíme.

 

Co očekáváte od dobré senátorky a proč?

Očekávám neustálý kontakt s regionem, naslouchání našim potřebám a pomoc při jejich řešení. Dobrá senátorka musí mít bohaté zkušenosti z komunální politiky a musí být schopna věci řešit.  

 

Které dobré vlastnosti vidíte u Hanky?

Je cílevědomá, pracovitá a umí věci dotahovat do konce. Má pevné morální zásady a za doby svého působení v pozici starostky jasně ukázala, že umí řešit problémy lidí.