Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání

V Senátu chci podporovat takové zákony, které omezí byrokracii a špatnou platební morálku.

Třebíčsko patří mezi chudší regiony, to však neznamená, že by zde nebyli šikovní podnikatelé a firmy. Chci se pravidelně setkávat s vedením malých i středních podniků, abych zjistila, co je trápí a jak jim mohu pomoci v podnikání, a zároveň vytvořit prostředí, v němž by si obec a podnikatelé vycházeli vstříc. V Senátu chci podporovat takové zákony, které omezí byrokracii a špatnou platební morálku. Stát musí pomoct podnikatelům, kteří jsou nuceni brát si úvěry od banky jen z toho důvodu, že jim nebylo za jejich práci včas zaplaceno. Stejně tak chci „zlidštit“ jednání finančního úřadu, který má sám dlouhou lhůtu na vracení DPH a dalších daní, ale přitom po dlužnících sám žádá peníze co nejdříve, jinak jim obstaví majetek. Jestliže chce stát prosperovat, musí podporovat podnikání, ať už obyčejných živnostníků, tak velkých firem.