Udržitelný rozvoj venkova

Udržitelný rozvoj venkova

Venkov potřebuje lepší dopravní obslužnost, lepší internetové připojení, zajištění prodejen s potravinami a také podporu seniorských skupin.

Lepší dopravní obslužnost Třebíčska

Jedna z věcí, které Třebíčsko trápí, je dopravní obslužnost. Někde jede autobus třikrát za den, někde třikrát za týden, o víkendech vůbec ne. Pokud se toto zlepší, výrazně to pomůže rozvoji venkova.

 

Víc peněz pro obce

Dále by pomohlo více peněz do rozpočtu, aby obce nemusely pořád žadonit. Vesnice totiž oproti městu nedostanou tolik v rámci sdílených daní.

 

Méně administrativy a více času na práci pro obec

Na malých obcích je to velký problém. Neuvolněný starosta přes veškerou snahu být co nejvíce efektivní mnohdy nedělá nic jiného, než že vyřizuje došlé žádosti o vyplnění dotazníků, různých hlášení, vyjádření ke všemu možnému, v řadě případů nesmyslným dotazům v rámci zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím, atd. To již nemluvím o zavedení GDPR, povinném pověřenci a finančním nárůstu prostředků na tyto agendy. Někdy mám opravdu obavy, zda se nejedná o plánovanou likvidaci samospráv na malých obcích. Věřím, že každá vláda se bude snažit hledat úspory, kde se dá, ale na venkově je opravdu nenajde. Zde se každá vynaložená koruna rozpočtu bedlivě sleduje a diskutuje. Starostové jsou ve většině případů neuvolnění a jejich měsíční odměna je vzhledem k objemu pracovních povinností úsměvná. To ani nedomýšlím finanční rizika zastupitelů v případě chybného rozhodnutí.

 

Venkov potřebuje kvalitní internetové připojení

Řada občanů, studentů i podnikatelů by tak mohla pracovat přímo z pohodlí domova. Odpadlo by zdlouhavé dojíždění a odloučení od rodiny. Naše oblast se nachází v takzvaném bílém místě, které je pokryté signálem velmi slabě. V praxi to znamená, že po několika neúspěšných pokusech stáhnout, případně poslat větší soubor to zkrátka vzdáte. A nejen to, zdlouhavé a pomalé připojení vás odradí od vyhledávání důležitých informací. Práce je nekonečná a neuvěřitelně vás okrádá o čas.

 

Lepší telefonní signál

Mobilní operátoři se též výrazně nehrnou pokrýt venkovské a málo osídlené oblasti signálem. Tudíž si nemůžete tak jako ve městě vybrat nejvhodnějšího operátora, služby a skvělou cenu. Občas se musím pousmát nabídkám některých z nich, kteří mi nabízejí levnější volání a tvrdí, jak skvěle je naše obec pokryta. Vždy však odmítnou přijet přímo do obce, aby se sami přesvědčili, že nemluví pravdu a pouze klamně občanům nabízejí něco, co není reálné.

 

Prodejny potravin a jiné základní služby

V naší obci Koněšín máme celkem štěstí, zatím tu funguje prodejna potravin, a obec dokonce nemusí na její provoz doplácet. Ne všechny obce však mají takové štěstí. Provozovat prodejnu potravin na venkově je opravdu těžké, podnikatelé se sem příliš nehrnou. Řešením by byla podpora pojízdných prodejen. Je to sice řešení krajní nouze, ale alespoň nějaké. Pojďme společně hledat podporu od státu. Sama jsem jako dítě pojízdnou prodejnu zažila a nejen ji. Dokonce si pamatuji pojízdnou poštu.

 

Vzdělávání dětí i seniorů

Podporujme v obcích školní a mimoškolní vzdělávání, a to jak dětí, tak seniorů. Vzdělání je důležité v každém věku. Malé venkovské školky a školy mají své osobité kouzlo. Ve třídách je sice více ročníků dohromady, ale na kvalitě to rozhodně nepoznáte. Děti se musejí od malička naučit více samostatnosti a starší spolužáci se umějí lépe postarat o mladší. Jsou v jedné třídě a jedná se o jeden kolektiv. Sounáležitost těchto dětí se následně pozitivně projevuje i v dospělejším věku.

 

Podpora seniorských skupin

Senioři tvoří na venkově velmi početnou skupinu obyvatel. Někde již fungují seniorské kluby, jinde o nich uvažují. Je dobré iniciovat vznik těchto klubů. Samotné obce mohou v tomto směru pomoci, ale větší díl pomoci bych viděla od státu. Přinejmenším v příspěvku na jejich činnost.