Vladimír Měrka

starosta Náměšť nad Oslavou a předseda Energoregion 2020

Vladimír Měrka

„Schopnost pojmenovávat věci přímo, bez vytáček a „mlžení“, je další z řady jedinečných vlastností které Hanku Žákovou zdobí.“

 Co určitě neočekáváte od senátorky?

„Papalášství“,  nezájem o dění ve volebním obvodě a neuplatňování zkušeností z běžného života mimo  centra republiky při projednávání zákonů a jejich dopadů na občany a instituce. Velmi špatná by byla neznalost problémů a útrap z nejnižší úrovně veřejné správy.

 

 Co očekáváte od dobré senátorky a proč?

Mám za to, že dobrá senátorka bude vycházet ze zkušeností z politiky na nejnižším stupni správy, to je z komunální úrovně samospráv. Znalost prostředí kde se řeší problémy občanů, podnikatelů a podniků je nezastupitelnou výhodou při posuzování nových a novelizovaných zákonů, které řídí vlastní život našich občanů. Dobrá senátorka si srovnává poměr teoretických záměrů zákonodárců s těmi praktickými v regionu. To nejde bez zkušeností z komunální úrovně.

 

Které dobré vlastnosti vidíte u Hanky?

Protože Hanku Žákovou znám již desítky let a spolupracujeme v mnoha odvětvích meziobecní spolupráce (odpady, zásobování vodou, odpadní vody, cestovní ruch, kultura a konec konců i pásmo havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany), tak si u ní vážím především tvrdohlavosti a „tahu na branku“. V jejím snažení se vždy dá rozpoznat nejen láska ke své obci, ale také k celému regionu. Přemýšlivý způsob řešení problémů a nacházení východisek,  které nejsou omezeny jen na zájmové skupiny, mě přesvědčily o tom, že předpoklady z toho pramenící  jsou pro výkon funkce senátorky jedinečné. Ještě se mi nestalo, abych jejím argumentům nerozuměl a právě schopnost pojmenovávat věci přímo, bez vytáček a „mlžení“, je další z řady jedinečných vlastností které Hanku Žákovou zdobí.